پیچ شش گوش دنده ریز و نیم رزوه DIN 960

رفتن به بالا