پیچ و مهره شش گوش برای سازه استیل DIN 7990

رفتن به بالا