پیچ و مهره یا بولت و نات (به انگلیسی: Bolt and Nut) عنصری است که در اتصالات مکانیکی و سازه‌های فلزی و چوبی استفاده می‌شود. پیچ و مهره‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند: قسمت پیچ که یک میله است و قسمت مهره که یک پیچیدگی روی میله است. در اتصالات، پیچ به کمک یک سرنگ و با گذراندن از یک سوراخ در قطعه‌ای اتصال می‌یابد و سپس با استفاده از مهره در سوراخ متصل می‌شود. پیچ و مهره‌ها در اتصالات مکانیکی برای تثبیت قطعات با هم استفاده می‌شوند و قابلیت تنظیم و باز و بسته کردن را فراهم می‌کنند.